Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri pdfs

Searching:
pdf
TAJUK 2 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

dua jenis teknik inkuiri iaitu ‘inkuiri terbimbing’ daninkuiri terbuka’. Inkuiri ... pengajaran dan ...

http://amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2012/06/tajuk-5a_-model-pengajaran.pdf

Date added: February 26, 2016 - Views: 5

pdf
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) i

dapat dilakukan oleh guru demi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, mencobakan ... C. ...

https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2008/04/ptk.pdf

Date added: March 17, 2015 - Views: 77

pdf
BBM IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN IPA DI SD

... pendekatan inkuiri, dan ... dan air selokan yang berwarna hitam dan berbau. • Pembelajaran ... sebab...

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENDIDIKAN_IPA_DI_SD/BBM_4.pdf

Date added: June 8, 2012 - Views: 76

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 1. Pembelajaran Inkuiri...

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Inkuiri terbimbing memiliki kelebihan dan ......

http://eprints.uns.ac.id/18665/3/BAB_2.pdf

Date added: January 11, 2016 - Views: 2

pdf
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Model Pembelajaran Inkuiri...

A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing ... dan inkuiri bebas yang dimodifikasi. ... memiliki berbagai ...

http://digilib.unila.ac.id/1033/8/BAB%20II.pdf

Date added: July 14, 2014 - Views: 14

pdf
BAB II PENERAPAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN...

jauh lagi dikatakan bahwa pembelajaran inkuiri bertujuan untuk mengembangkan ... 4. Kelebihan dan ...

http://repository.upi.edu/5738/5/s_pwk_0810553_chapter2.pdf

Date added: December 28, 2015 - Views: 12

pdf
SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI...

2.3 Peranan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran 20 2.3.1 Kelebihan ... dan Pembelajaran 26 2.4.2 ...

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARAZILAAP060317D2010TTP.pdf

Date added: December 8, 2012 - Views: 20

pdf
PEMBELAJARAN KIMIA MELALUI INKUIRI TERBIMBING...

mendeskripsikan adanya kelebihan dan kekurangan penggunaan Inkuiri Terbimbing dalam ... Metode ...

http://snkpk.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/PEMBELAJARAN-KIMIA-MELALUI-INKUIRI-TERBIMBING-DENGAN-METODE-EKSPERIMEN-UNTUK-MENINGKATKAN-HASIL-BELAJAR-SISWA-PADA-MATERI-LAJU-REAKSI.pdf

Date added: December 11, 2015 - Views: 17

pdf
PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS...

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dalam Pembelajaran Fisika di SM A ; Tita Riani , 080210102 050 ; ......

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/849/Skripsi_Tita%20Riani_001.pdf?sequence=1

Date added: February 3, 2014 - Views: 16

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Metode ...

Kelebihan dan Kekurangan Model pembelajaran Inkuiri Adapun inkuiri memiliki kelebihan yaitu: a. ......

http://digilib.uinsby.ac.id/674/5/Bab%202.pdf

Date added: August 28, 2015 - Views: 1

pdf
KESAN PENGGUNAAN AKTIVITI HANDS-ON DALAM PROSES ...

pengajaran dan pembelajaran Sains untuk meningkatkan minat dan penglibatan peserta kajian dalam ...

http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/SN/15.%20%20MARY%20TAN%20MUI%20YEE.pdf

Date added: April 2, 2014 - Views: 1

pdf
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM...

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah...

https://triliusrukmana.files.wordpress.com/2011/12/pendekatan-pembelajaran-berbasis-masalah.pdf

Date added: February 14, 2015 - Views: 104

pdf
CONTOH PROPOSAL USULAN PENELITIAN KUANTITATIF...

juga ingin mengetahui apakah ada kekonsistenan antara model pembelajaran dan ... tentang berbagai ...

https://fitriakha.files.wordpress.com/2011/03/contoh-proposal-usulan-penelitian-kuantitatif.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1423

pdf
HUBUNGAN ANTARA GAYA PEMBELAJARAN DAN KAEDAH...

gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dengan pencapaian mata pelajaran Pengajian ... mereka dapat...

http://eprints.utm.my/6059/1/aziziyahwani.pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 53

pdf
EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan ...

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 ... penerokaan dan inkuiri penemuan Pembelajaran...

http://amaljaya.com/guru/PISMP/EDU%203105/Bab%2011-Pengintegrasian_TMK.pdf

Date added: March 11, 2014 - Views: 31

pdf
METODE PEMBELAJARAN MATEMATIKA, BERMAIN SAMBIL...

Metode Pembelajaran Matematika Bermain Sambil Belajar dan Penemuan dalam Matematika 177 Model ...

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/MODEL_PEMBELAJARAN_MATEMATIKA/METODE__PEMBELAJARAN__MATEMATIKA,_BERMAIN__SAMBIL__BELAJAR.pdf

Date added: May 17, 2012 - Views: 473

pdf
Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam...

Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran ... luar Bandar yang serba ...

http://eprints.utm.my/10448/1/Keberkesanan_Kaedah_Konstruktivisme_Dalam_Pengajaran_Dan_Pembelajaran_Matematik.pdf

Date added: March 22, 2012 - Views: 119

pdf
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian

guru mengenai kelebihan dan kekurangan diterapkannya pembelajaran GEM-inkuiri dan tanggapan siswa...

http://repository.upi.edu/574/6/T_IPA_1007038_CHAPTER3.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING...

penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses ipa dan hasil...

http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel038F4BD0B9AB489F692901AC5A3A80D2.pdf

Date added: April 24, 2015 - Views: 12

pdf
Perbandingan Aktifitas Siswa dan Guru dalam ...

adalah 97% dan untuk pembelajaran Inkuiri terbimbing adalah 95%. Dari wawancara dan catatan lapangan...

http://portal.fi.itb.ac.id/snips2015/files/snips_2015_yuli_andriani_73c72f488e2992f4d2c0053237fa705e.pdf

Date added: January 29, 2016 - Views: 2

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Model Inkuiri

pembelajaran inkuiri siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang...

http://digilib.unila.ac.id/373/7/BAB%20II.pdf

Date added: January 7, 2015 - Views: 6

pdf
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA

para guru di lapangan tentang materi pelajaran yang terlalu banyak dan keluhan kekurangan waktu untuk ......

http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/EDARAN/riet1331799830.pdf

Date added: January 21, 2014 - Views: 12

pdf
PENERAPAN METODE PENDEKATAN INKUIRI DALAM...

PENERAPAN METODE PENDEKATAN INKUIRI DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG ... Apakah ...

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pgsdkebumen/article/download/6264/4310

Date added: October 9, 2015 - Views: 8

pdf
Tajuk 2 Model-Model Pengajaran - ipgkti.edu.my

pengajaran dan pembelajaran juga ditekankan. ... kelebihan dan kekurangan model concept attainment ......

http://www.ipgkti.edu.my/kdc/12.%20Tajuk%202_Model%20-Model%20Pengajaran.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
ANALISIS PENILAIAN PORTOFOLIO DALAM MODEL ...

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING ... penilaian proses pembelajaran siswa dan penilaian produk...

http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25315/1/Skripsi%20Dahlia%20Nur%20Triyani%20Watermark.pdf

Date added: March 11, 2016 - Views: 2

pdf
MAKALAH STRATEGI PEMBELAJARAN METODE PEMBELAJARAN

banyak kekurangan. ... 2.3.13 Metode Inkuiri ... menvapai sasaran dan tujuan pembelajaran ialah mellaui...

https://widya57physicsedu.files.wordpress.com/2010/12/no-29-widya-wati-04-metode-pembelajaran1.pdf

Date added: February 6, 2015 - Views: 111

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING...

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING ... Banyak alternatif model pembelajaran yang dapat...

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3826/1/INDRI%20ELYANI-FITK.pdf

Date added: December 11, 2013 - Views: 44

pdf
MODEL PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

Proses pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR pula cuba ... misalnya kaedah kumpulan, inkuiri...

http://kamaludin.net/sumber/Model%20Konstruktif.pdf

Date added: June 26, 2013 - Views: 252

pdf
model pembelajaran smp - Website PPPPTK Matematika

menggembirakan, namun pembelajaran dan pemahaman siswa SLTP (pada beberapa ... disampaikan kelebihan dan ...

http://p4tkmatematika.org/downloads/smp/ModelPembelajaran.pdf

Date added: April 19, 2012 - Views: 151

pdf
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN - a-research.upi.edu

pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar ... 2. Dilihat dari ...

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_e0451_044805_chapter5.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

pdf
KETERLIBATAN SISWA DALAM METODE INKUIRI PADA ...

A. Pembelajaran inkuiri ..... 11 1. Pengertian Inkuiri ... Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran ...

http://lib.unnes.ac.id/19923/1/3201406036.pdf

Date added: September 4, 2015 - Views: 4

pdf
Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Untuk...

... hari maupun dalam belajar yang efektif dan kreatif. Metode pembelajaran inkuiri peran ... ...

http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/dimensi/article/download/244/253

Date added: June 11, 2015 - Views: 2

pdf
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ACCELERATED...

menjadi satu keterpaduan saling melengkapi kelebihan dan kelemahan masing-masing. ... JURNAL INKUIRI...

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sains/article/download/4637/3191

Date added: November 4, 2015 - Views: 1

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP...

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA ANAK TUNARUNGU ... ...

http://eprints.uns.ac.id/17288/1/Cover.pdf

Date added: February 11, 2016 - Views: 2

pdf
PENERAPAN MODEL INKUIRI TERBIMBING DISERTAI PETA...

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing ... pembelajaran inkuiri terbimbing...

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62299/Galung%20Angga%20Ramendra%20-%20090210102001_1.pdf;sequence=1

Date added: April 14, 2016 - Views: 8

pdf
Model Evaluasi Program Pembelajaran IPS di SMP

Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi Model CIPP ... inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam ... ...

http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi-ilmiah/Model%20Evaluasi%20Program%20Pembelajaran%20IPS%20di%20SMP.pdf

Date added: June 12, 2013 - Views: 45

pdf
PENERAPAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN...

2.1.6 Pembelajaran Inkuiri ... 2.1.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri ……………… ... 2.1.8.2 Tujuan ...

http://lib.unnes.ac.id/19360/1/1401409244.pdf

Date added: February 28, 2015 - Views: 8

pdf
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

E. Metode Pembelajaran 1. Pemodelan 2. Inkuiri ... c. Peserta didik dan guru merancang pembelajaran ......

https://tedjo21.files.wordpress.com/2009/09/3-contoh-rpp-b-indonesia-edit.pdf

Date added: February 1, 2015 - Views: 112

pdf
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R PP )

Metode Pembelajaran a. Inkuiri b. ... Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang kelebihan dan ...

https://pojokdikpora.files.wordpress.com/2012/04/rpp-bahasa-indonesia-berkarakter-smp-kelas-ix-sms-1.pdf

Date added: February 28, 2015 - Views: 17

pdf
Pengajaran Dan Pembelajaran Ke Arah Pembelajaran...

o mengubahsuaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk pembelajaran masteri;

https://smart2.ums.edu.my/mod/resource/view.php?id=94

Date added: May 6, 2016 - Views: 3

pdf
Perbandingan Metode Pemecahan Masalah Terhadap...

diantaranya adalah metode pembelajaran. ... laboratorium, permainan, karyawisata, penemuan (inkuiri ......

https://edumajournal.files.wordpress.com/2011/11/8-pengaruh-pengunaan-metode-pembelajaran-pemecahan-masalah-by-edi-prio-baskoro1.pdf

Date added: March 15, 2015 - Views: 41

pdf
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN MODEL...

pembelajaran kerja lapangan, inkuiri dan diskusi terhadap keberhasilan belajar pada pelajaran IPA dikelas...

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/handayani/article/download/1256/1018

Date added: September 29, 2015 - Views: 1

pdf
BAB III METODE PENELITIAN - a-research.upi.edu

rancangan tindakan melalui model pembelajaran Inkuiri ... Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan ... ...

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_fis_0910036_chapter3.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 2

pdf
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK...

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS III ... kekurangan ...

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFKIP/article/download/5892/5762

Date added: August 21, 2015 - Views: 1

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING (...

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING (Guided Inquiry) DENGAN MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN...

http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/23025/YULIAN%20PUTRI%20MUHTARTINAH_1.pdf?sequence=1

Date added: May 6, 2016 - Views: 13

pdf
SKRIPSI PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN...

pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing(guided inquiry) divariasikan dengan media mind...

http://www.unmas-library.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/SKRIPSI-NITA.pdf

Date added: March 16, 2015 - Views: 6

pdf
PENERAPAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DAUR ULANG LIMBAH...

Kelebihan dan Kekurangan Inkuiri ... mewujudkan sumber daya yang baik demi mendukung kemajuan bangsa dan...

http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/DEWI%20YANUAR_58461165__ok.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 19

pdf
DAFTAR ISI - digilib.uinsby.ac.id

Kelebihan dan Kekurangan STAD ... Perbedaan Model Pembelajaran Inkuiri dan STAD.....26 E. Bentuk Aljabar ...

http://digilib.uinsby.ac.id/8728/2/daf.isi.pdf

Date added: January 11, 2016 - Views: 1

pdf
TUGAS AKHIR STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA

BAB II BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ... Metode Inkuiri ... Kelebihan dan kekurangan variasi kelompok model...

https://widya57physicsedu.files.wordpress.com/2010/12/tugas-akhir-strategi-pembelajaran-fisika-oleh-widya-wati.pdf

Date added: February 17, 2015 - Views: 49