Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
pdf
Pliant Inchirierea - static.anaf.ro

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - legestart.ro

... apartament ....., sector ... au convenit s ă încheie prezentul contract de ... Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adi ional semnat de ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-inchiriere-imobil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Contract de comodat - sediu social. - LegeStart

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 2

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - avocatnet.ro

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. XX ... cu acordul scris al proprietarului printr-un act aditional la prezentul contract. ... Înregistrează contractul de inchiriere la ...

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/acte/20111126224545_216285.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Document2 - Primaria Sectorului 6

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria ... Act aditional. Pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani ...

http://primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%201%20la%20HCL%20153%20din%2027.10.2011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE COMODAT-TOT - primariabraesti.ro

CONTRACT DE COMODAT Incheiat astazi …………………… ... 7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre

http://primariabraesti.ro/formular/Contract%20de%20comodat.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PROIECT AVIZEAZĂ Secretarul Sectorului 6, HOTĂRÂRE

aprobarea modelului de act adiţional la contractele de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ...

http://www.primarie6.ro/UserFiles/File/Proiect%20de%20hotarare%20act%20aditional%20DAFL.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ANEXA NR. 2 Consiliul Local Sector 6 la H.C.L.S. 6...

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru ... Fişei de calcul prevăzută în Anexa la prezentul Contract de inchiriere. ... corp………., etaj……..apartament ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/Anexa-2-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-modelului-de-act-aditional.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
2S.C. MINISAT TELECOM S.R.L. CONTRACT PENTRU...

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MINISAT ... /…………….. Contract nou Act aditional 1. Partile: ... Contract de inchiriere echipamente, ...

https://www.radiominisat.ro/catv/6.Model%20contract%20cablu%20persoane%20juridice.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Regulament-Cazare - upt.ro

Contract de inchiriere ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar. prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art. 15 ...

http://www.upt.ro/img/files/2015-2016/Contract_cazare_2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Act constitutiv al societăţii cu răspundere...

... etaj ....., apartament ....., sector/judeţ ... contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare ...

http://www.stiintejuridice.ro/pdf/acte/Act%20constitutiv%20al%20societatii%20cu%20raspundere%20limitata%20avand%20mai%20multi%20asociati.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
NOUL COD CIVIL - e-juridic.manager.ro

Contract de inchiriere 5. Contract de ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ... scara ....., etaj ....., apartament ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - primaria.intorsura.ro

titulari de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL...

privind aprobarea modelului de act adiţional ... prezentul Act adiţional. Pentru titularii de contract care nu au ... de înlocuire apartament: ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/proiect-act-aditional-DAFLS6-bun.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Parcarile din fata blocurilor - primariadeva.ro

... pe baza unui contract de inchiriere pentru o perioada de ... prin act aditional. Locurile de parcare arondate ... contract vanzare - cumparare apartament ...

http://www.primariadeva.ro/pdf/unde-va-puteti-adresa-pentru-problemele-dvs/parcarile-din-fata-blocurilor

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

apartament ....., ... Prezentul contract de inchiriere inceteaza in ... modificarea sau adaptarea prezentului contract, se poate face numai prin act ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.primariapitesti.ro

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 50377/03 ... apartament 9, judetul Arge ... Contractul de închiriere se modificä prin act aditional ...

http://www.primariapitesti.ro/portal/arges/pitesti/portal.nsf/All/696CD1522BED02CCC2257EF3002836D4/$FILE/HCL%20414%20privind%20schimbarea%20titularului%20contractului%20de%20inchiriere%20nr.%2050377-2014.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL...

privind aprobarea modelului de act adiţional la ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/proiect-act-aditional-DAFLS6-ZONA-C.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
anexa 1 - Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

sä încheiem un act adi!ional prin care de 50% + I din ... modificat ¥i completat în baza actului aditional din data de ... Prezentul contract de vânzare ...

http://www.primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%203-%20HCL%20154%20din%20data%20de%2027.10.2011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
71.175,75 LEI - ProCredit Bank

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - upb.ro

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
HCL 120 - Primăria TĂLMACIU / Oraşul Tălmaciu

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani de ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
{* I- EXETUTORU LUT ÐFCATOREST - Banca Romaneasca

Cleopatra Cracut,r contract de credÍt bancar nr ... apartament compus din 2 camere ... 68302/L7.09.2009 Act, adresa 205,L5.09.2009, emj"s de ÀsociaÈie de ...

https://www.banca-romaneasca.ro/&files/brasov-apartament-2-cam-brasov-str.-neptun-09.03.2016.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.banca-romaneasca.ro

... Contract de credit bancar nr. B0012466/05.06.2008, Act aditional ... Contract de ipoteca autentificat ... grevare de sarcini, dezmembrare, inchiriere, ...

https://www.banca-romaneasca.ro/&files/arad-apartament-4-cam-arad-str-vasile-lucaciu-07.03.2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI Dosar...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - mrasociatie.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie...

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
CONTRACT PERSOANE FIZICE - Internet Service...

... scara _ ____, etajul ____, apartament ... contract se vor face prin Act Aditional. ... de dobandire a echipamentelor Inchiriere Cumparare ...

http://next-speed.ro/wp-content/uploads/2015/10/Contract-Internet-Next-Speed-I.I.+Anexa.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE - portal.anfp.gov.ro

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
PTCS I - pcatimisoara.mpublic.ro

... apartament; (2) casa de locuit; (3) casä de vacanþ; (4) spatii comerciale/ ... Bunuri sub formä de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artä ¥i de cult, ...

http://pcatimisoara.mpublic.ro/caras/declaratii_avere/2015/PTCS/tudora_ovidiu_iancu.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare ... pe tip de apartament ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE SERBAN DANIELA , având funcŃia...

DECLARAłIE DE AVERE ... 1 2008 38mp 100% Contract vanzare - ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) ...

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2011/Serban%20Daniela%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%20iunie%202011.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) casä de locuit; (3) *l) ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... contractul de inchiriere". ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare dintre el si AFI, ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
monetariastatului.ro

apartament; (2) cumpärare cumpärare ... Contract de inchiriere ... Prezenta declaratie constituie act public räspund potrivit legii penale pentru inexactita ea sau

http://monetariastatului.ro/wp-content/uploads/2011/05/dinu-nicolae-2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Declaratia solicitantului - varoshaza.ro

Contract de Tnchiriere Nr ... etaj ..... apartament ... expirarea contractului de inchiriere astfel: b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Benedek_Arpad_Csaba_2012.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr. 1 din 0503.2010 9i act ... Am procedat la executarea silitä a imobilului apartament cu 3 camere ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
don3 - ansvsa.ro

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU ... prin act aditional in 04.10.2011 04.2001 ... Se vor declara numele. denumirea adresa beneficiarului de contract unde, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.primarieticleni.ro

unui contract de superficie ... aprobarea vânzärii unui apartament în conditiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte de spatii cu altä

http://www.primarieticleni.ro/wp-content/uploads/2015/05/hotar%C3%A2re-privind-aprobarea-modificarii-unor-denumiri-ale-spa%C8%9Biilor.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
DECLARA IE DE AVERE - icechim.ro

DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, ... Contract inchiriere nr. 440354/05.03.2014; Act aditional 478741/04.09.2014 5.286 3.2. So /so ie NU 4.

http://www.icechim.ro/_pdf/declaratii/2014/Doni%20Mihaela/Declaratie%20avere%20Doni%20Mihaela.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
Camera Executorilor de pe liinga Curtea de Apel...

Camera Executorilor Judecatore~ti de pe liinga Curtea de Apel Bucuresti ... > apartament campus din 3 ... Contract de ipoteca nr.

http://www.executornacu.ro/wp-content/uploads/2015/04/Publicatie-de-vanzare-nr.-561-31.03.2015.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... contract de ipoteca nr. 630 din ... act notarial nr. 680, din 28.07.2011, emis de BNP Vechiu Dumitru cf. Act. ... respectiv interdictia de inchiriere ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2016/02/PUB-VANZ-T1-Mihut-Stan-Silvia-ds-1083.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

... adresa, act de proprietate ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire ... Contractul de concesiune/ inchiriere / dare in administrare ...

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 18, 2016 - Views: 1