Model Proces Verbal Comisie Metodica docs

Searching:
doc
Comisia metodica - bogeanu.files.wordpress.com

2 responsabili de comisie metodică, ... Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al...

https://bogeanu.files.wordpress.com/2008/01/comisia-metodica.doc

Date added: January 30, 2015 - Views: 191

doc
PROCES VERBAL - cnplesoianu.ro

-resp.comisie metodica Cristiana Bitica-psiholog scolar –Cristina Nicula. Director . Adrian Boureci....

http://www.cnplesoianu.ro/rapoarte/rapcomcurriculara.doc

Date added: January 21, 2012 - Views: 87

doc
PROCES-VERBAL, - qedu.ro

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal şi semnează toţi cei prezenţi: Responsabil, _____...

http://www.qedu.ro/system/files/Model%20proces%20verbal%20comisie%20metodica%202.doc

Date added: December 10, 2014 - Views: 1

doc
www.qedu.ro

MODEL. PROCES VERBAL. Încheiat astazi,…………… , în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor, având...

http://www.qedu.ro/system/files/model%20proces%20verbal%20sedinta%20comisie%20metodica%20a%20invatatorilor%204.docx

Date added: April 21, 2015 - Views: 1

doc
www.ecat.ro

... văzute ca un proces de ... De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit...

http://www.ecat.ro/wp-content/uploads/2009/12/RAPORT-PRIVIND-ACTIVITATILE-EDUCATIVE-EXTRASCOLARE-SI-EXTRACURRRICLARE-IN-SEMESTRUL-I.doc

Date added: October 15, 2012 - Views: 36

doc
RAPORT DE ACTIVITATE -...

COMISIA DE PERFECTIONARE METODICA SI CERCETARE . 18. CONSILIUL ... pe ultima filă a catalogului se...

https://scoala21.files.wordpress.com/2010/08/starea-si-cali-2009-2010.doc

Date added: February 18, 2015 - Views: 145

doc
CUPRINS - iagarbiceanucj.ro

... aduce la cunostinta elevilor si parintilor prevederile prezentului regulament si intocmeste un proces...

http://www.iagarbiceanucj.ro/doc/regulament-intern.doc

Date added: December 24, 2011 - Views: 86

doc
Scoala Nr - isjsb.ro

A1 Structura anului școlar A2 Componența comisiei A3 Incadrări A4 Proces-verbal priv ... teste sumative...

http://www.isjsb.ro/docstation/com_content.article/36/mate_2016_structura__dosar_comisie_metodica.doc

Date added: May 28, 2016 - Views: 3

doc
ANEXA 1 - scoala-cracaoani.ro

Sefii de comisie metodica; Responsabilul CEAC; Cadrele didactice si didactice auxiliare; ... proces ...

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2015/01/PO-EVALUARE-CD-SI-A.doc

Date added: January 19, 2015 - Views: 92

doc
PLAN MANAGERIAL - cnplesoianu.ro

Prelucrarea regulamentului de ordine interioară în internat şi cantină cu consemnarea într-un proces ...

http://cnplesoianu.ro/consiliuadm/PLAN_MANAGERIAL_2008-2009.doc

Date added: January 13, 2012 - Views: 23

doc
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR

... este interzis să aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic ... metodica...

http://scoala5rmvalcea.scoli.edu.ro/docs/Reg.%20int.%20ian.%2009.doc

Date added: February 12, 2012 - Views: 79

doc
www.dleonida.ro

Coordonator comisie: PROF.PARASCHIV ... 29.Programele de învăţare se supun unui proces sistematic de...

http://www.dleonida.ro/Download/Plan%20operational%20CEAC%202012.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 52

doc
www.scoala182.ro

scoala gimnazialĂ ,,alexandru costescu” bucuresti, sector 1. str. amintirii. nr.26. nr...119...../...16...

http://www.scoala182.ro/site/wp-content/uploads/2013/10/R.O.I-Scoala-Alexandru-Costescu.doc

Date added: June 2, 2014 - Views: 19

doc
R O M Â N I A - UAT Baia Sprie-Maramures

Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, ......

http://www.baiasprie.ro/hotarari/18.02.2012.doc

Date added: May 7, 2013 - Views: 56

doc
SCOALA cu CLASELE I – VIII RADOVANU

Responsabil Comisie metodica_____ Institutor, CIRLIG ... Completeaza fisa de observare a evolutiei tale...

http://comisiametodicaradovanu.wikispaces.com/file/view/Planificare+cls+a+III+a.DOC

Date added: January 29, 2012 - Views: 86

doc
scoala-cracaoani.ro

Responsabil Comisie metodica ; Matematica Scoala Magazia : V, VI, VII A, VII B, VIII ; ... planificari ...

http://scoala-cracaoani.ro/wp-content/uploads/2014/08/MATERIALE-COMISIE-2014-2015.doc

Date added: December 15, 2014 - Views: 12

doc
scoaladumbravitatm.ro

întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care ... o Fişă individuală de formare continuă (...

http://scoaladumbravitatm.ro/wp-content/uploads/2013/02/regulament-intern-sept-2012.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 24

doc
Codul de conduită al metodiştilor -...

vor prezenta personalului didactic un raport verbal asupra ... proiecte de lectie model, ... Comisia ...

http://www.isjmehedinti.ro/files/Sport_Arte/2012_2013/metodisti.doc

Date added: February 4, 2014 - Views: 53

doc
nagymozes.ro

Proces-verbal pentru instruirea elevilor ... a responsabilului de comisie metodica ,sefului de catedra...

http://nagymozes.ro/attachments/article/4/0_mapa_invatatorului.doc

Date added: November 27, 2014 - Views: 15

doc
scldr.ro

... “Matematica si Stiinte” A3 Incadrari A4 Regulamentul de organizare si functionare a comisiei metodice...

http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/06/componenta_dosar_comisii.doc

Date added: October 12, 2014 - Views: 2

doc
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA - portal.ctcnvk.ro

Membri : minim 4 pe fiecare catedră / comisie metodica. ... Coordonator comisie: directorul adjunct şi...

https://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-de-monitorizare-a-disciplinei-scolare/documente-comisie/2013-2014/regulament-intern

Date added: February 9, 2016 - Views: 4

doc
Modele proceduri - scldr.ro

... pe baza unui proces-verbal de ... comisie metodica inv. preşcolar 23 ... cu filă a fiecărui model de...

http://scldr.ro/wp-content/uploads/2014/10/MODELE-DE-PROCEDURI-OPERATIONALE-A4.doc

Date added: October 30, 2014 - Views: 51

doc
Regulamentul de organizare si functionare a...

... seful de catedra/comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei/comisiei...

http://www.ccdar.ro/images/Regulamentul%20de%20organizare%20si%20functionare%20a%20unitatilor%20de%20invatamant%20preuniversitar.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 89

doc
portal.ctcnvk.ro

ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma ... ,,Elaborarea unui model de educaţie pentru carieră în...

http://portal.ctcnvk.ro/catedre/comisia-metodica-a-dirigintilor/documente-specifice/raport-de-activitate-comisia-metodica-a-dirigintilor-2014-2015/at_download/file

Date added: January 24, 2016 - Views: 3

doc
www.isj.tm.edu.ro

... sef de catedra/comisie metodica, ... este un proces voluntar; elevii ... Fiecare centru de...

http://www.isj.tm.edu.ro/descarca-document/pbi5z6apxpKeqIeTnIbGjKWom4+czYeXm7iTk7OFtsuzzYeTpc2pmbKVmIqluMaVmr7Cwg==

Date added: December 3, 2013 - Views: 28

doc
GRUPUL SCOLAR IND - 1mai.licee.edu.ro

... 1340 ; 1345 – 2000, in ziua metodica. ... administratorul încheindu-se un proces verbal în care se va...

http://1mai.licee.edu.ro/files/regulamentscoala.doc

Date added: November 29, 2012 - Views: 44

doc
teodoreniiis.scoli.edu.ro

Participarea şi susţinerea activităţilor metodice si stiintifice stabilite la nivel de comisie metodica,...

http://teodoreniiis.scoli.edu.ro/files/raport_activitate_2010-2011.doc

Date added: February 26, 2012 - Views: 94

doc
FOAIA DE PARCURS - isjbacau.ro

Acest parcurs corespunde unui model al învăţării şi ... să ia parte activ la propriul proces de ......

http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/limbi-moderne/limba-franceza/alte-documente/Scrisoare%20metodica%20limbi%20moderne%202011.doc/at_download/file

Date added: January 7, 2014 - Views: 16

doc
GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC, BAIA MARE

COMISIA METODICA. MATEMATICA ... diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în ... in acdrul...

http://liceuldrvictorgomoiu.info/wp-content/uploads/2013/12/Raport-Activitate-2012-2013.doc

Date added: December 4, 2015 - Views: 15

doc
scoalaperisor.scoli.edu.ro

Comisia metodica a profesorilor care predau discipline umaniste: ... Fiecare comisie va avea o mapa care...

http://scoalaperisor.scoli.edu.ro/ROI%202008-2009.doc

Date added: May 13, 2013 - Views: 29

doc
Capitolul V - isj.vs.edu.ro

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013. Capitolul V. Organizarea şi desfăşurarea examenului...

http://isj.vs.edu.ro/download/Perfectionare/2013/metodologie%20definitivat%202012-2013.doc

Date added: November 29, 2012 - Views: 60

doc
Şcoala gimnzială “Gheorghe Banea” Măcin

Responsabil comisie metodica învăţători I 0 Gheorghe Liliana. ... (in cadrul sedintelor de comisie ...

http://scoala-ghbanea-macin.ro/web/documente/ceac/2014-2015/proceduri_ceac.doc

Date added: April 3, 2016 - Views: 6

doc
scoalatopile.info

Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal ... -materiale prezentate la sedintele de comisie...

http://scoalatopile.info/wp-content/uploads/2014/01/comisii_2013-2014.docx

Date added: August 4, 2014 - Views: 26

doc
www.soroca.org.md

Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. ... Fiecare comisie ......

http://www.soroca.org.md/decizii/2007/ProcesNr4.doc

Date added: May 11, 2013 - Views: 18

doc
Grupul Scolar Economic - cevmpl.licee.edu.ro

... conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie; ... Să constituie un model, ... pe bază de proces-verbal...

http://cevmpl.licee.edu.ro/ROI%201%20martie%202015.doc

Date added: April 12, 2015 - Views: 2

doc
Grupul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu”

Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal ... de comisie metodica ... un proces verbal în...

http://scoalabrancoveneasca.ro/wp-content/uploads/documente/ROI_2010.doc

Date added: February 9, 2016 - Views: 3

doc
Anexă la O - www.edu.ro

... se realizează de către o comisie, ... proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la ...

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=8654

Date added: May 26, 2014 - Views: 62

doc
Beneficiar - Tipizat.ro

model diferit fata de cel standard de ... culori 15.42 SS27 SS28 Registru comisie metodica ... diferite...

http://tipizat.ro/oferte/tipizate-scolare.doc

Date added: August 30, 2015 - Views: 1

doc
lgcalinescu.ro

LICEUL TEORETIC „GEORGE CALINESCU” STR. BISERICA AMZEI, NR. 20-24. BUCURESTI, SECTOR 1. ROFUIP- OM nr....

http://lgcalinescu.ro/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/ROF-2015-Regulament-Organizare-si-functionare.docx

Date added: July 5, 2015 - Views: 12

doc
personal.albanet.ro

Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării ... încheindu-se un ...

http://personal.albanet.ro/Ordin_5741.doc

Date added: May 11, 2013 - Views: 16

doc
ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5557/2011

... concursului in procesul-verbal ... comisiei de concurs intr-un proces-verbal semnat de ... de comisie...

http://isj.ph.edu.ro/files/news/1/727.doc

Date added: March 3, 2015 - Views: 10

doc
METODOLOGIE - ltgjettinger.wikispaces.com

Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 758 BIS/ din 27.10.2011

http://ltgjettinger.wikispaces.com/file/view/MET%5B1%5D.+MOBILITATE+2012-2013+I4.doc

Date added: June 4, 2012 - Views: 39

doc
ROF 2006 AJOFM - braila.anofm.ro

Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in ... o comisie de analiza privind ......

http://www.braila.anofm.ro/informatii%20publice/b_structura%20organizatorica/ROF-1%202007%20AJOFM%20br.doc

Date added: February 28, 2013 - Views: 8

doc
scoala27timisoara.weebly.com

... diriginţi pe baza unui proces-verbal şi a unei fişe de inventar;. ... El trebuie să fie unmodel de...

http://scoala27timisoara.weebly.com/uploads/1/0/9/1/10912564/r.o.i.doc

Date added: May 11, 2013 - Views: 46

doc
colegiultehnicmedia.ro

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi...

http://colegiultehnicmedia.ro/docs/Raport%20privind%20starea%20si%20calitatea%20invatamantului%20in%20sem%20I%202015-2016_final.docx

Date added: June 18, 2016 - Views: 1

doc
Anexă la O - slimm.ro

... se realizează de către o comisie, ... proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la ...

http://www.slimm.ro/proiect_Metodologie_miscare_personal_didactic_2007.doc

Date added: October 10, 2013 - Views: 28

doc
www.isjbn.ro

(5) In fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeste o comisie de ... cu proces-verbal, ... de catre...

http://www.isjbn.ro/upimg/Metodologie_examen_certificare_postliceal_OMEN_5005_2014.docx

Date added: February 14, 2015 - Views: 21

doc
SORIN CRISTEA -...

... orientat valoric conform finalităţilor asumate la nivel de sistem şi de proces, ... care este...

https://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2014/12/sorin-cristea-dictionar-de-termeni-pedagogici.doc

Date added: June 26, 2015 - Views: 25

doc
scoalagalagalaction.ro

Președintele și persoana de contact din comisia din Centrul nostru de examen au participat laședința...

http://scoalagalagalaction.ro/sites/default/files/RaportStare%c3%8env2014-2015.docx

Date added: June 21, 2016 - Views: 2