Instruire Ssm docs

Searching:
doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - RESCONT SSM - Galați

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - federatiavolum.ro

FIŞĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI -INSTRUIRE COLECTIV. Ă-privind securitatea și sănătatea în muncă în activitățile de voluntariat. În conformitate cu ...

http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fisa-de-protectie-a-voluntarilor-pentru-instruirea-colectiva.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PT CR 8-2008 - ssm-su-rsvti.ucoz.com

stagiu de instruire periodică - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani, ...

http://www.ssm-su-rsvti.ucoz.com/rsvti/pt-CR/PT_CR_8_2009_Autorizare_personal_deservire-accepta.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PS-09 COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI...

Instruire în domeniul urgenţelor civile aprobate prin H.G. nr.712/2005; ... în baza instrucţiunii I-SSM-13 „Instructaj periodic cadre didactice, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2008%20COMPETENTA,%20INSTRUIRE%20CONSTIENTIZARE%20SI%20CONTROL.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - hosptm.ro

... instruire şi experienţă pentru a-şi putea îndeplini sarcinile respective. ...

http://www.hosptm.ro/files/cercetare/studii/Procedura%20de%20desfasurare%20a%20Studiilor%20Clinice%20in%20SCJUTM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.arhiepiscopiasucevei.ro

model de completare a fiȘei de instruire individualĂ privind securitatea Și sĂnĂtatea În muncĂ pentru voluntari. numele Şi prenumele: ...

http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sipp/doc_utile/MODEL%20DE%20FISA%20INDIVIDUALA%20DE%20INSTRUIRE%20%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ - azlr.ro

În probleme de protecţia muncii, pentru pregătirea la sol şi în zbor, instruirea se execută conform Normelor de Protecţia Muncii şi Prevenire şi Stingerea ...

http://azlr.ro/doc/Instruire/anexa_13_fisa_colectiva_de%20_instructaj.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Nr - :: ITM Constanta

22.02.2010 Suport curs SSM . Instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 12. CT SC WORK EDUCATION SRL. Constanţa, str. Frunzelor nr.118A, et.1.

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Servicii%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie/Lista%20solicitantilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Procedura de lucru: - meb.ro

Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , C E R C E T Ă R I I Ş I I N O V Ă R I I.

http://meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

şi instruire SSM în domeniul . şantierelor temporare sau mobile. - nivel bază BH S.C. Public Euroconsulting S.R.L. Oradea, str. Podului, nr. 5, bl. B 10, sc.

http://www.inspectmun.ro/site/Servicii%20externe/Abilitare%20servicii%20externe%209%20mai%202012/ListaSolic_2012.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MODULUL V : SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, ...

http://sanatatea.wikispaces.com/file/view/MODULUL+V-+ssm.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Se consemnează în fişa de instruire individual ...

http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2006/Comert/Igiena%20securitatea%20muncii%20si%20protectia%20mediului.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - aut.upt.ro

tematica de instruire periodica. pentru ingineri si subingineri. instruirea periodica trimestrul 1 tematica 1. legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instring-si-subing-ssm-2011.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PROCEDURA OPERATIONALA - media0.webgarden.ro

Cadrele didactice responsabile au fisele de instruire periodică a profesorilor şi elevilor. Title: PROCEDURA OPERATIONALA Author: Mihaela Last modified by: Mihaela

http://media0.webgarden.ro/files/media0:4ea854ff22bd5.doc.upl/Procedura%20privind%20securitatea%20ocupa%C5%A3ional%C4%83,%20protec%C5%A3ia%20muncii,%20prevenirea%20%C5%9Fi%20stingerea%20incendiilor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

15.01.2015 Suport de curs Instruire in domeniul ssm pentru reprezentantii lucratorilor cu reaspunderi specifice in domeniul ssm din cadrul unitatii, ...

http://www.itmbucuresti.ro/3_Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi ...

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ORDIN nr - ssm-su-rsvti.ucoz.com

B. Avizarea documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca realizată: 1. ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/O754-2006abilitaresexterneavizare.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Protectia muncii in scoli - portal.ctcnvk.ro

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/pmscoli.doc/at_download/file

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR - scoala309.scoli.edu.ro

utilizarea metodelor de instruire diferentiata. selectarea cu atentie a exercitiilor efectuate in clasa si a tmei pentru acasa; sarcini suplimentare ...

http://scoala309.scoli.edu.ro/download/plan%20de%20masuri%20simulare.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmilfov.ro

cerere În vederea avizĂrii documentaȚiilor cu caracter tehnic de informare Şi instruire În domeniul securitĂŢii Şi sĂnĂtĂŢii În munc ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Cerere%20in%20vederea%20avizarii%20documentatiilor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Conţinutul dosarului şi/sau Modalităţi de obţinere

instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munc ...

http://www.itmvaslui.ro/formulare/Certificatul%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.arhiepiscopiasucevei.ro

Subsemnaţii am fost instruiti şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi ...

http://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sipp/doc_utile/MODEL%20DE%20FISA%20COLECTIVA%20DE%20INSTRUIRE%20IN%20DOM.%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.conssm.ro

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ..... FIŞA DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ. privind securitatea şi sănătatea în munca

http://www.conssm.ro/modele/fisa-de-instruire-individuala-model.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmarges.ro

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire.

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/ssm_actecontrol.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

Afise( Accident de munca, Instruirea lucratorilor, Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documet.%20S.S.M.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - itmconstanta.ro

muncă specializaţi în domeniul SSM. II. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ... in fisa de instruire individuala SSM; acordarea EIP, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/raport%20activitate%20SSM%202013.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

095- Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul securităţii. şi sănătăţii în munca [] 096- Repartizare executant cu incompatibilităţi ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/l319_2006/FIAM_NOU.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Întreprinderea/unitatea______________________

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi ...

http://www.usab-tm.ro/utilizatori/agricultura/file/regulamente/MODEL_fisa_colectiva_de_SSM.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
S

Implementarea sistemului de management al calitate, mediu, SSM . ... instruire a lucrătorilor. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

http://faurar-ssm.ro/Acte/SSM%20Tehnic%20-%20Oferta.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmtimis.ro

ssm, szasz anton francisc. tematica de control. privind modul În care angajatorul asigurĂ instruirea lucrĂtorilor desemnaŢi sĂ aplice mĂsurile de prim-ajutor ...

http://www.itmtimis.ro/pcssm2011/tematici%20program%20cadru/Tematica%20prim%20ajutor.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca ... cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si ...

http://itmilfov.ro/documente/SSM/LegislatieSSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR

Consultanta legislativa si prestari servicii in domeniul SSM, cu dosar complet ; Oferim instruire generala la angajare (cu prezentari video); Tematici de instruire: ...

http://protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/Oferta%20SSM%20-%20Ekilibrium-.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
NORMA METODOLOGICA 11/10/2006 DE ... - ssm...

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în ...

http://ssm-su-rsvti.ucoz.com/legislatie_SSM/hg_1425_modificat.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL TRANSPORTURILOR - promoafaceri.com

... conducerea executantului are obligatia de a aduce noi lucratori pentru instruire la compartimentul de securitate si sanatate in munca al companiei.

https://www.promoafaceri.com/uploads/assets/c499f1700968ca237a11f6aeaac02c19.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
eprofu.ro

(reprezentantul profesorilor în Comitetul SSM). Instructajul periodic pentru muncitori şi maiştrii instructori este efectuat de către tehnician ...

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Decizie%20efectuare%20instruire%20periodica.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmconstanta.ro

Materiale de informare, instruire, ... Ziua Internaţională a SSM, Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Materiale%20de%20informare_instruire_constientazare_despre_riscurile_chimice_profesionale.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe de...

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Comisia%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie%20si%20de%20avizare%20a%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20securitatii%20si%20sanatatii%20in%20munca.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Listei Documentelor din dosarul depus în vederea...

C. În vederea avizării documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire.

http://www.itmhunedoara.ro/doc/Lista_docum.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.itmhunedoara.ro

... a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/ANUNT_SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: ... Se vor elabora instructiuni de lucru pentru fiecare interventie si instruire a personalului cu aceste ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Manechin%20targuri%20si%20expozitii,%20evenimente.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE -...

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
RAPORT ACTIVITATE SSM 2013 - itmialomita.ro

I.T.M. IALOMIŢA a participat cu 2 lucrări prezentate de inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM în cadrul ... INFORMARE ŞI INSTRUIRE ÎN ...

http://itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/rapoarte%20de%20activitate%2011/2014/raport%20anual%20SSM%202014.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
A P R O B - cnadnr.ro

... să primească o instruire adecvată şi informaţii privind manipularea şi transportul prin purtare precum şi riscurile la care se expun în cazul în care ...

http://www.cnadnr.ro/DN/DN5/Volumul%205/Vol.2.4%20-%20Raport%20privind%20Siguranta%20si%20Sanatate/Anexa/Plan%20SSM.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1