En 62305 1 docs

Searching:
doc
www.gov.uk

BS EN 62305:2011. and/or . BS EN 60079 (delete or leave as appropriate), except as detailed in Part 1 above . Name: Signature: For and on behalf of: Position: Address:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211602/ModForm2202_Minor_Installation_Works_Cert_v1_1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude atbilstīgi...

Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude atbilstīgi . LVS EN 62305-1. Vispārējais. Īpašnieks, vārds, uzvārds, pers. kods Adrese Pilsēta, pasta indekss

http://www.leb.lv/doc/zibensaizsardzibas_sistemas_parbaude.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.gov.uk

BS EN 62305. and/or . BS EN 60079 (delete or leave as appropriate), to (date) except for the departures, if any as follows: The extent of ...

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211601/ModForm2201_Initial_verification_cert_v1_1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
POZOR od 1 - hromo.cz

ČSN EN 62305-(1-5). Překlad této normy byl zajištěn Českým normalizačním institutem a má stejný status jako oficiální verze. Nahrazení předchozích norem

http://www.hromo.cz/soubory/norma.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.gov.uk

(1) All visible ... or where metallic roof is used as the air termination it is of satisfactory thickness to meet the requirements of BS EN 62305-3. ...

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211609/ModForm2209_Lightning_protection_systems_v1_1-U.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Annex for Systems Silver Approval - nsi.org.uk

Please provide documented evidence of a risk analysis in accordance with EN 62305-2 and also documented evidence of protection of the ARC against lightning strike in ...

http://www.nsi.org.uk/wp-content/uploads/2012/08/NSF-200-Annex-M-v1-ARC-Sept-15.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
PATVIRTINTA - lanza.lt

Kiekvienai apsaugos klasei nustatomos žaibo srovės parametrų leidžiamosios vertės pateiktos LST EN 62305-1 [6.3]. V. Reikalavimai žaibolaidžiui. 14.

http://www.lanza.lt/docs/STR%20Zaibosauga.DOC

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.icta.cz

ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (idt EN 62305-2:2006, idt IEC 62305-2:2006) (vydání – listopad 2006) Tato ...

http://www.icta.cz/download/clanky/z_historie/informace_o_vydani_souboru_norem_csn_en_62305_ochrana_pred_bleskem_csirik.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.gov.uk

BS EN 62305 (Lightning Protection Regulations/ BS EN60079 ... ESTC Standard No. 6 Part 1 – Electrical 2013 Edition (Inc Amendment No. 1) A-9.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211603/ModForm2203_Periodic_Installation_condition_report_v1_1.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
3 - Surge Protective Devices Committee

The convenor presented information from a UK document on immunity (BS EN 62305-2) ... Discuss of references to SPDs classification in 61643-11, 61643-21 and 62305-1.

http://pes-spdc.org/system/files/filedepot/131/Approved_Minutes_WG_3-6-6_May_2012_Rev_Date_8-21-12.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
conferences.iaia.org

NF EN 62305-1. 35. V. Cooray et al. On the upper and lower limits of peak current of first return strokes in negative lightning flashes.

http://conferences.iaia.org/2016/draft-papers/Risk%20Management%20Methods%20for%20Internal%20Events%20and%20Extreme%20Natural%20Events%20.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA - files.mojmirklas.cz

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy ČSN EN 62305-1 Title: ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Author: Mojmír Last modified by: Mojmír Created Date:

http://files.mojmirklas.cz/200000250-296ed2a68c/%C4%8CSN%20EN%2062305%20ochrana%20p%C5%99ed%20bleskem.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Fire Precautions (Workplace) Regulations 1997

BS EN 62305-1: 2006. Protection against lightning. General principles. BS EN 62305-2: 2006. Protection against lightning. Risk management. BS EN 62305-3: 2006.

http://www.thecaretakers.net/RA3/PAS79.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
skoleni-bozp.wbs.cz

Ochrana před bleskem ČSN EN 62305 1 . Author: Honza Last modified by: Honza Created Date: 10/21/2009 12:40:00 PM ...

http://skoleni-bozp.wbs.cz/prehled_pravnich_predpisu/48.armovani_csn_en_62305.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.edz.hr

- HRN EN 62305-1: Zaštita od munje – 1. dio: Opća načela, - HRN EN 62305-2: Zaštita od munje – 2. dio: Upravljanje rizikom,

http://www.edz.hr/include/pdf/seminar%20munje%2004-2016.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Technická správa - baro.sk

STN EN 62305-1 :2007 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. STN EN 62305-2 :2008 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika.

http://www.baro.sk/data/files/45.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Šablona pro elektronickou poštu -...

Hladina ochrany před bleskem (LPL) prvního krátkého výboje blesku dle ČSN EN 62305-1 LPL III, tzn. vrcholovou hodnota proudu 100kA, ...

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/document_2066/38456af99a43c564-KDD+Karlovy+Vary+technick%C3%A1%C2%A0+zpr%C3%A1va+DPS.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Question(s): - ITU

... BS.705-1, BS.1386-1, BS.1195, BS.1698, K.52 and K.61, EN 50383, ICNIRP and IEC 61566. ... Reference is made to IEC 62305-1/2/3 and IEC 60364-5 ... Question(s ...

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0E/02/T0E020000020001MSWE.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
3 - zakazky.krnov.cz

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem. ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN.

https://zakazky.krnov.cz/document_280/3357ae9acd890db-Technick%C3%A1+zpr%C3%A1va+na+prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD+stavby.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ec.europa.eu

BS EN 62305 Pts 1-4: Protection against lightning. 2. DfT Publications (TSO publications) To be completed by the manufacturer. 3. Miscellaneous (TSO publications)

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=2&dLang=EN

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Havi jelentés - u-szeged.hu

Az MSZ EN 62305-2 szabvány által ... módok vizsgálati módszerei MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése MSZ EN 12464-1:2003 ...

https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=22171

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Zakázka č - Hradec Králové

jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 a 2. ... 33 2000-5-523 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN EN 50110-1,2, ČSN EN 12464-1, ČSN EN 62305-1 až 4 ...

http://www.hradeckralove.org/file/5359_1_1/

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
consultation.hsa.ie

Schedule 1: Requirements for Work Equipment 24 ... I.S. EN 62305-1:2006 presents the general principles to be followed for protection of structures against ...

http://consultation.hsa.ie/general-applications/WorkEquipment/Use%20of%20Work%20Equipment%20Regulations%20Revised%20Part%20Guidance%20Public%20Consultation%2022%20September%202010.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov -...

STN EN 62305-5 je zameraná na ochranu smerujúcu na zmenšenie nebezpečenstva a na zníženie prevádzkových strát v systémoch vstupujúcich do objektov, ...

http://www.mipelmp.sk/fotky15036/Povinnosti_majiteov__Revizie_EZ.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -...

CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio; CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e.

http://files.meetup.com/207869/Conto_Energia_23_2_07.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
http://engineering - 123seminarsonly.com

http://engineering.electrical-equipment.org/electrical-distribution ... Type 1: These devices are ... may make it compulsory to use the EN 62305-2 standard (Risk ...

http://www.123seminarsonly.com/Seminar-Reports/002/68331237-Surge-Protection-Devices.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Būvniecības ugunsdrošības uzraudzības iespējamā...

LVS EN 62305-1:2006 „Protection against lightning - Part 1: General principles" („Zibensaizsardzība. l.daļa: Vispārīgie principi");

http://www.emadona.lv/box/files/konkursi/ug_parskats_smeceres_sils.doc

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
PBŘS - fce.vutbr.cz

Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 623051-4. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH. POŽÁRNÍ VODA. Vnitřní odběrní místa.

http://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH11/PBRS.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
TECHNICKÁ ZPRÁVA - mufrenstat.cz

EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy. EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika. EN 62305-3 Ochrana před bleskem ...

http://www.mufrenstat.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3471&id_dokumenty=198855

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
ELEKTRO-HARAMIA Lozorno

V zmysle súboru noriem STN EN 62305 stanovujem triedu LPS II , usporiadanie uzemňovačov typu ,,A“ – dva uzemňovače. 13. Ochranné a pracovné pomôcky.

http://www.globalportal.eu/data/files/1---Ts-Eh-8d.1---Technick%C3%A1-Spr%C3%A1va-sktIi5v.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.traiva.cz

Platí pro LPS, které jsou instalovány dle požadavků ČSN EN 62305-1 až -4. LPS = Lighting Protection System (systém ochrany před bleskem)

https://www.traiva.cz/online_dokumentace/firmy/2h/lhutnik_revizi_vybranych_zarizeni.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
SILOVÉ KABELY VN SE ZESÍTĚNOU IZOLACÍ PRO...

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (34 1390) ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (34 1390)

http://www.csvts.cz/cenes/prezentace/kabely/cenes_kabelove_site_sbornik.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.mustafakemalaydin.com

... Sayfa 1 / 14. BÖLÜM 1 GENEL. KULLANICI İÇİN NOT: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan ...

http://www.mustafakemalaydin.com/wp-content/uploads/2015/01/B%c3%b6l%c3%bcm-01-42-00-Referans-Standart-ve-Y%c3%b6netmelikler.docx

Date added: August 18, 2016 - Views: 1

doc
Schedule Part 10 OCP - Scottish Futures Trust

Schedule Part 10. Outline Commissioning Programme. ... Lightning protection risk analysis and test/commissioning sheets in accordance with BS EN 62305 (2012);

http://www.scottishfuturestrust.org.uk/files/publications/Schedule_Part_10_-_Guidance_Note.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Erősáramú üzemi szabályzat -...

MSZ EN 62305-1:2006: általános alapelvek. MSZ EN 60305-1:2011 1 rész. Általános alapelvek. MSZ EN 62305-2:2006: kockázat elemzés.

http://www.blazsovics.webposta.hu/Szabv%E1nyok%20felsorol%E1sa.doc

Date added: August 19, 2016 - Views: 1

doc
1 - lec.hr

U skladu s HRN EN 62305-3. 7 A simple sp.40x40 rf 25,00 kom . 8-10 mm / 8-10 mm. 8 Loveća palica 1 m 8,00 kom . Al fi 10mm. 9 Spona 3x58 rf-v 8,00 kom .

http://www.lec.hr/assets/files/Javna_nabava/Trznica/20_08_2014/2014-08-01_trznica%20vodice_elektroinstalacija-troskovnik.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE - old.liskova.sk

... 33 3430, stn en 62305-1:2007 (34 1390), stn en 62305-2:2007 (34 1390), stn en 62305-3:2007 (34 1390), stn en 62305-4:2007 (34 1390), 34 1610, 34 3100, 34 3101 ...

http://old.liskova.sk/download/chodnik/osvetlenie/TaT-14-02-E-001_report.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
605/2007 Z - spomart.sk

24) Napríklad STN EN 62305-1 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 1: Všeobecné princípy, STN EN 62305-2 Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika, ...

http://www.spomart.sk/605_2007.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Z Á P I S - Webhosting Sweb.cz

Pro provedení nových elektroinstalaci (E) a hromosvodů (H) je nezbytná PD E a PD H v souladu s ČSN 332000-1 (E), ČSN EN 62305-1 (H) a vyhl.č. 499/2006 Sb.

http://ecdv.sweb.cz/Odbornosti%20a%20Opravneni%20(3).doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.bleea.lv

LVS EN 62305-4 Zibensaizsardzība – 4.daļa: Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās sistēmas. LVS EN 50164-1. Zibensaizsardzības komponenti – 1 ...

http://www.bleea.lv/adm/uploads/1856cf3dd5d53faf08594c57df235dfaTemas%202.0.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
4 - MČ Praha-Satalice

... Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy ČSN EN 62305-2 ...

http://www.satalice.cz/uredni_deska/14-06-11_flaga/MPR%20%20c.%2001%20Plnirna%20Satalice,%20velin%202014.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Odborná aktualizačná príprava elektrotechnikov v...

STN EN 62305-1(11/2006). Ochrana pri zásahu bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. STN EN 62305-2(11/2006). Ochrana pri zásahu bleskom.

http://hrobonka.adlerka.sk/main/aktual.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1. Villámvédelm tervezése az MSZ EN 62305 szerint 2. Villámvédelem műszaki ellenőröknek az MSZ EN 62305 szerint 3. Villámvédelmi berendezések ...

http://www.mee.hu/files/images/5/Jelentkezesi_lap.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Elektromos tűzvédelmi szakérői szakterület...

MSZ EN 13821 A por/levegő keverékek minimális gyulladási energiájának meghatározása. ... MSZ EN 61340 Elektrosztatika. MSZ EN 62305 1-4 Villámvédelem ...

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/torzsanyag/ETS_torzsanyag.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1. Villámvédelem tervezése az MSZ EN 62305 szerint 2. Villámvédelem műszaki ellenőröknek az MSZ EN 62305 szerint 3. Villámvédelmi berendezések ...

http://www.mee.hu/files/images/6/ez__si_lap_vill__mv__delmi_tov__bbk__pz__sre.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
SITE ASSESSMENT - thehealsbuilding.com

1 x 1500kg goods lift serving ground to level 5. ... New lightning protection system in accordance with BS EN 62305, locally enhanced from existing system.

http://thehealsbuilding.com/dl/specification.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
standart-service.com.ua

... (EN 62305-1:2011, ГОТ) Protection against lightning - Part 1: General principles - Вперше ДСТУ IEC 62305-2:2012 Захист від блискавки.

http://standart-service.com.ua/sources/nakaz%20640.doc

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
kiip.bg

EN 62305-1:2011. Protection against lightning -- Part 1: General principles. Мълниезащита. Част 1: Общи принципи (IEC 62305-2:2010, с ...

http://kiip.bg/images/custom/pr_1.docx

Date added: August 20, 2016 - Views: 1

doc
www.gva.co.uk

A specific risk assessment process shall be conducted in accordance with BS EN 62305-2. The method of protection shall be determined according to BS EN 62305-1, 2, 3 & 4.

http://www.gva.co.uk/Property/7914/Document/26500/

Date added: August 18, 2016 - Views: 1